Local Time Time Zone
Thursday, June 13, 2024

9:21:20 PM

Ouagadougou
UTC/GMT +0 hours
Daylight Saving Time
Not Applicable
Weather Difference

 

 
 
Ouagadougou, Burkina Faso
is X hours ahead of you
About Burkina Faso Hide

CountryCode.org is your complete guide to make a call from anywhere in the world, to anywhere in the world. This page details Burkina Faso phone code.

The Burkina Faso country code 226 will allow you to call Burkina Faso from another country. Burkina Faso telephone code 226 is dialed after the IDD. Burkina Faso international dialing 226 is followed by an area code.

The Burkina Faso area code table below shows the various city codes for Burkina Faso. Burkina Faso country codes are followed by these area codes. With the complete Burkina Faso dialing code, you can make your international call.

Burkina Faso City Codes Hide
City Dial Codes
Banfora +226-88XXXX
Dédougou +226-52XXXX
Diébougou +226-86XXXX
Dori +226-66XXXX
Fada +226-77XXXX
Gaoua +226-87XXXX
Kantchari +226-79XXXX
Kaya +226-45XXXX
+226-49XXXX
Koudougou +226-44XXXX
Koupéla +226-70XXXX
Orodara +226-96XXXX
Ouagadougou +226-30XXXX – 38XXXX
Ouahigouya +226-55XXXX
+226-56XXXX
Tenkodogo +226-71XXXX
Tougan +226-53XXXX
+226-54XXXX